Projekty UE

 

 

Nazwa Beneficjenta: „VILPOL” Sp. z o.o.; Wilków Polski 74 05-155 Leoncin

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej gamy produktów z nadrukowanymi strukturami elektroluminescencyjnymi będących efektem prac badawczych”.

 

Cele projektu: Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych na rynku międzynarodowym produktów
(opakowań, standów reklamowych oraz książeczek dla dzieci) z zadrukowanymi strukturami elektroluminescencyjnymi (EL).

 

Planowane efekty: Efektem projektu będzie dywersyfikacja produkcji w kierunku wytwarzania innowacyjnych produktów z zadrukowanymi strukturami elektroluminescencyjnymi. Produkty te a także sposób ich wytworzenia są efektem przeprowadzonych badań. Komercjalizacja przedsięwzięcia przyczyni się do uzyskania wysokiej konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa, w tym poszerzenia oferty o nowe produkty stanowiące innowację na rynku międzynarodowym charakteryzujące się cechami i funkcjonalnościami przewyższającymi obecnie znane stosowane technologie a dodatkowo możliwymi do wytworzenia w procesie ciągłej produkcji na maszynach poligraficznych.

 

Wartość projektu (całkowita): 10 911 900.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 4 904 250.00 PLN